Samen met uw organisatie gaan wij voor meetbaar en gegarandeerd resultaat!

Inkoop

Procesoptimalisatie

Interim en W&S

SpendLab pi bedrijfsvideo

Over Ons

Binnen SpendLab pi hechten we extreem veel waarde aan onze mensen. Wij realiseren ons heel goed dat iedereen anders is en stuk voor stuk bijzonder sterk is in hun eigen kennisgebied. Wij hebben experts op het gebied van inkoop, operations, change management en financieel management. Dit brede scala aan kennis maakt dat SpendLab de klant goed begrijpt en altijd een oplossing kan aanbieden door de juiste mensen in te zetten.

SpendLab pi is opgericht in 1998 onder de naam Alfa Delta, als detacheerder voor financiële professionals. In 2004 hebben we het grootste Nederlandse inkoopadviesbureau Compendium overgenomen en werden we ADC. Om onze operational excellence praktijk uit te breiden hebben we in 2008 het operationsbureau Principal overgenomen. We hebben onze kracht bewezen in de realisatie van inkoop- en kostenbesparingen, de optimalisatie van processen en het behalen van efficiencyvoordelen. In 2020 nam ADC de naam van SpendLab Performance Improvement, als deel van SpendLab group.

Bij SpendLab pi vinden we cijfers heel belangrijk. Maar het gaat ons eigenlijk meer om de mensen. Dat zijn de mensen bij onze opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsresultaten. De mensen die er hun brood verdienen en trots zijn op hun werk. De mensen die samen het kapitaal van uw onderneming vormen. Onze eigen mensen ook, waar we veel van vragen en die van ons de ruimte krijgen om creatief te zijn.

Visie

CEO’s en CFO’s zijn leiders die de bedrijfsresultaten willen verbeteren maar door de dagelijkse beslommeringen niet meer zien welke kansen en mogelijkheden er zijn. Wij helpen hen door deze kansen en mogelijkheden inzichtelijk te maken en te realiseren.​

Missie

Het is onze missie om organisaties zo te (her)structureren dat zij efficiënter en effectiever worden in hun specifieke omgeving.

Onze Teamspelers

Onze klanten

Riwis Zorg & Welzijn

Flevoziekenhuis

Frion

SpendLab pi bij How it's done

Contact

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op

Voor vragen over GDPR, kunt u contact opnemen met privacy@spendlab.com

Robin Viëtor

CONSULTANT

“Iets lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.” 
En als het gedaan is, lijkt het opeens makkelijk. In de concurrerende wereld van vandaag is het erg belangrijk dat bedrijven zich blijven aanpassen, verbeteren en innoveren. Maar het kan lastig zijn om intern de pijnpunten in een organisatie op te sporen en vervolgens te verhelpen. Wij als consultants van SpendLab bieden daarom een frisse objectieve blik op de organisaties van onze klanten. Samen gaan we op een gestructureerde manier de gehele bedrijfsvoering door en zorgen we ervoor dat de processen binnen de bedrijven weer optimaal lopen en klaar zijn voor de toekomst.

Ruud Hiddink

CONSULTANT

“Succes is niet voor altijd, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan dat telt.” Eerdere successen en mislukkingen zijn vaak het ingrediënt om vast te houden aan de ‘veilige’ status quo. Een nieuw perspectief op deze vastgeroeste gewoontes kan verhelderend werken en biedt de ruimte voor nieuwe inzichten. Vervolgens is er moed nodig om de huidige situatie in twijfel te trekken en positieve verandering door te voeren. Door de juiste vragen te stellen, een kritische blik te werpen en nieuwe inzichten te vertalen naar concrete acties streef ik er naar om samen met de klant maximale optimalisatie te realiseren.

Chris Jansen

CONSULTANT

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” De wereld wordt steeds kleiner, bedrijven en hun omgeving veranderen constant. Het is belangrijk om deze veranderingen te erkennen, omarmen én er goed mee om te gaan. Om continuïteit te waarborgen is het belangrijk om te kijken naar oplossingen die helpen omgaan met deze veranderingen. Door open minded te zijn, mijn leergierig- en nieuwsgierigheid heb ik veel geleerd over omgaan met veranderingen binnen én buiten bedrijven. Deze kennis deel ik graag om samen met klanten duurzame ideeën te bedenken en te implementeren.

Eduardo Rozo Torres

SENIOR CONSULTANT

“Stilstand is achteruitgang (want het kan altijd beter!).” Als Lean Six Sigma Black Belt met expertise in Procurement en Supply Chain management heb ik veel organisaties mogen helpen door het verstrekken van strategisch advies om bedrijfsprestaties te verbeteren, bedrijfsprocessen te optimaliseren en planningsactiviteiten te verbeteren door middel van big data-analyses, efficiëntiestudies en value-stream-mapping. Mijn sociale karakter helpt mij om sterke en open relaties op te bouwen binnen alle niveaus van een organisatie, zowel intern als extern. Ik heb een staat van dienst in het managen van complexe onderhandelingen, leveranciers-en-klant relaties en ben ook in staat om door de hele Supply Chain op een duidelijke en effectieve manier te communiceren. Mijn sterk analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, leergierigheid en flexibiliteit om te reageren op constante veranderingen helpen mij om jaar in jaar uit een betere professional te worden. Want tenslotte, stilstand is achteruitgang!

Pjotr Vriend

CONSULTANT

“De essentie van strategie zit in de afweging wat te doen en laten.” In mijn privéleven ben ik vaak bezig met het opzoeken van informatie over allerlei onderwerpen. Niet een ongefundeerde beslissing nemen, maar deze baseren op de informatie die aanwezig is. In mijn werk zie ik dat er vaak beslissingen genomen worden zonder eerst zorgvuldig te kijken naar de beschikbare informatie. Dit kan zorgen voor onnodig hoge kosten, wat ontzettend zonde is. Mijn missie is om ieder bedrijf door middel van een strakke analyse zo efficiënt mogelijk te maken zodat er meer ruimte vrijkomt voor innovatie.

Laura van Essen

CONSULTANT

“Make it happen!” Als team bij SpendLab staan wij elke keer weer voor nieuwe uitdagingen, wij hebben een grote variatie in opdrachten en komen bij elke opdracht weer nieuwe vraagstukken tegen. Door in projectteams te werken kunnen wij de krachten van de mensen bundelen om samen tot het beste resultaat te komen. Door de uitdagingen aan te gaan, op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en door moedig te zijn, boeken wij vooruitgang. Samen maken wij het verschil.  Mijn motto: “Make it happen” sluit hier goed bij aan – droom groot, werk hard en laat het gebeuren.

Frank Meeuwis

SENIOR CONSULTANT

“Ontdek je onwetendheid”
Om organisaties verder te brengen is het cruciaal om onderscheid te maken tussen wat men denkt te weten en wat men daadwerkelijk weet. Het doorbreken van zowel je eigen als andermans aannames, stelt je in staat uitdagingen bloot te leggen en successen te realiseren. Ik kijk altijd verder dan mijn eigen ideeën om zo open te staan voor en mee te werken aan een breedgedragen aanpak. Samen de eerste stappen zetten is niet alleen wenselijk maar ook cruciaal voor de duurzaamheid van een oplossing. Een oplossing is per slot van rekening nooit van iemand alleen.