Samen met uw organisatie gaan wij voor meetbaar en gegarandeerd resultaat!

Ons team

Simone Mentink
Consultant

Kay Duit
Consultant

Pauline Slebos
Consultant

Robin Viëtor
Consultant

Ruud Hiddink
Consultant

Chris Jansen
Consultant

Eduardo Rozo Torres
Senior Consultant

Pjotr Vriend
Consultant

Floris Langendam
Consultant

Marloes Naber
Consultant

Robin van de Kerkhof
Managing Consultant

Nicole Malherbe
Partner

Arnout Baars
Managing Director

Marcel Verploegen
Managing Consultant

Busra Top
Consultant

Suzanne Heeremans
HR Consultant

Mahalia von Wallenberg
Senior Consultant

Frank Meeuwis
Senior Consultant

Max Straatman
Consultant

Oók behoefte aan een praktische oplossing?

Onze consultants staan voor u klaar.

Simone Mentink

CONSULTANT

Anticipeer op veranderingen 
In onze huidige bedrijfseconomie is het van belang om verandering te omarmen. Bedrijfsactiviteiten als het continue aanpassen van het bedrijfsmodel, maar ook het optimaliseren van bedrijfsprocessen zijn cruciaal voor het voortbestaan van organisaties. Welke factoren prikkelen organisaties om stappen tot verandering te zetten? En: hoe kan weerstand om te veranderen bij medewerkers worden verlaagd? Dit zijn vraagstukken die mij enthousiasmeren. Mijn vaardigheden om te luisteren, analyseren en ideeën om te zetten in acties, maken het mogelijk om klanten te stimuleren op veranderingen te anticiperen en gedag te zeggen tegen oude gewoontes. Negeer het niet, verander het!

IMG_8456

Kay Duit

CONSULTANT

‘’Het mooiste uitzicht komt na de zwaarste klim’’ 
Door middel van nieuwsgierigheid en creativiteit kan men beginnen aan de klim die tot een einddoel zal leiden. Hoe complex een project ook lijkt, op het moment dat er een helder einddoel is, zal je merken dat je meer kunt genieten van het proces. Mijn taak is om een helder einddoel in kaart te brengen en de weg naar dit doel zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat er aan het eind van de klim genoten kan worden van een mooi uitzicht.

IMG_8645

Pauline Slebos

CONSULTANT

“Er is altijd een gemakkelijke oplossing voor elk probleem: passend, plausibel en verkeerd.” 
Bij SpendLab is het ons doel om die passende oplossing te vinden en te implementeren. Het is gemakkelijk om voor de snelle weg te kiezen, wat op het lange termijn zal resulteren in de verkeerde. Samen met de klant starten wij het proces, om op zoek te gaan naar die passende oplossing en het probleem van meerdere invalshoeken te bekijken. De weg is dan misschien wat langer, maar het resultaat des te groter.

IMG_8672

Robin Viëtor

CONSULTANT

“Iets lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.” 
En als het gedaan is, lijkt het opeens makkelijk. In de concurrerende wereld van vandaag is het erg belangrijk dat bedrijven zich blijven aanpassen, verbeteren en innoveren. Maar het kan lastig zijn om intern de pijnpunten in een organisatie op te sporen en vervolgens te verhelpen. Wij als consultants van SpendLab bieden daarom een frisse objectieve blik op de organisaties van onze klanten. Samen gaan we op een gestructureerde manier de gehele bedrijfsvoering door en zorgen we ervoor dat de processen binnen de bedrijven weer optimaal lopen en klaar zijn voor de toekomst.

IMG_8291

Ruud Hiddink

CONSULTANT

“Succes is niet voor altijd, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan dat telt.” Eerdere successen en mislukkingen zijn vaak het ingrediënt om vast te houden aan de ‘veilige’ status quo. Een nieuw perspectief op deze vastgeroeste gewoontes kan verhelderend werken en biedt de ruimte voor nieuwe inzichten. Vervolgens is er moed nodig om de huidige situatie in twijfel te trekken en positieve verandering door te voeren. Door de juiste vragen te stellen, een kritische blik te werpen en nieuwe inzichten te vertalen naar concrete acties streef ik er naar om samen met de klant maximale optimalisatie te realiseren.

IMG_8327

Chris Jansen

CONSULTANT

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” De wereld wordt steeds kleiner, bedrijven en hun omgeving veranderen constant. Het is belangrijk om deze veranderingen te erkennen, omarmen én er goed mee om te gaan. Om continuïteit te waarborgen is het belangrijk om te kijken naar oplossingen die helpen omgaan met deze veranderingen. Door open minded te zijn, mijn leergierig- en nieuwsgierigheid heb ik veel geleerd over omgaan met veranderingen binnen én buiten bedrijven. Deze kennis deel ik graag om samen met klanten duurzame ideeën te bedenken en te implementeren.

IMG_8336

Eduardo Rozo Torres

SENIOR CONSULTANT

“Stilstand is achteruitgang (want het kan altijd beter!).” Als Lean Six Sigma Black Belt met expertise in Procurement en Supply Chain management heb ik veel organisaties mogen helpen door het verstrekken van strategisch advies om bedrijfsprestaties te verbeteren, bedrijfsprocessen te optimaliseren en planningsactiviteiten te verbeteren door middel van big data-analyses, efficiëntiestudies en value-stream-mapping. Mijn sociale karakter helpt mij om sterke en open relaties op te bouwen binnen alle niveaus van een organisatie, zowel intern als extern. Ik heb een staat van dienst in het managen van complexe onderhandelingen, leveranciers-en-klant relaties en ben ook in staat om door de hele Supply Chain op een duidelijke en effectieve manier te communiceren. Mijn sterk analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, leergierigheid en flexibiliteit om te reageren op constante veranderingen helpen mij om jaar in jaar uit een betere professional te worden. Want tenslotte, stilstand is achteruitgang!

IMG_8751

Pjotr Vriend

CONSULTANT

“De essentie van strategie zit in de afweging wat te doen en laten.” In mijn privéleven ben ik vaak bezig met het opzoeken van informatie over allerlei onderwerpen. Niet een ongefundeerde beslissing nemen, maar deze baseren op de informatie die aanwezig is. In mijn werk zie ik dat er vaak beslissingen genomen worden zonder eerst zorgvuldig te kijken naar de beschikbare informatie. Dit kan zorgen voor onnodig hoge kosten, wat ontzettend zonde is. Mijn missie is om ieder bedrijf door middel van een strakke analyse zo efficiënt mogelijk te maken zodat er meer ruimte vrijkomt voor innovatie.

IMG_8352

Floris Langedam

CONSULTANT

“Kennis is macht” Om te blijven groeien heb ik het altijd leuk en belangrijk gevonden om up-to-date te blijven. Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen in de sport en de economie of om nieuwe ontwikkelingen in de werkomgeving. Weten wat er speelt en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen helpt jezelf om constant de juiste bijdrage te leveren in je project en voor je klant.

IMG_8761

Marloes Naber

CONSULTANT

“If it is not impossible, it can be done!” Complexe vraagstukken kennen niet één op zichzelf staande oplossing. In de zoektocht naar een oplossing is het daarom van belang een bepaald dilemma vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Durf hierbij eens een andere bril op te zetten en je zult zien dat ieder probleem een antwoord kent. Met enthousiasme pak ik complexe problemen aan. Ieder vraagstuk is opnieuw een uitdaging en daarom luidt mijn motto: ‘Voor elk vraagstuk is er een passende oplossing!

IMG_8265

Robin Van De Kerkhof

MANAGING CONSULTANT

Je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste stap te nemen.
Om als bedrijf te groeien moet je stappen omhoog zetten. Soms kan je aan het begin niet zien hoe hoog en ver je kan komen, maar je ziet wel dat je vooruit kan en wil. Als consultant is het altijd een uitdaging om deze stappen te zetten met de klant. Ik ga graag deze uitdaging aan om samen met de klant te ontdekken hoe hoog de trap is en hoe ver de organisatie kan groeien.

IMG_8314

Nicole Malherbe

PARTNER

“Onbegrensde mogelijkheden!”
Ik denk graag ‘out of the box’, wil niet weten dat iets niet kan, maar bedenk graag hoe het wel kan. Als je maar graag genoeg wilt, is alles mogelijk.

IMG_8436

Arnout Baars

Managing Director

“Je kunt niet veranderen wat je niet onder ogen ziet”
In mijn werk vind ik het belangrijk dat je altijd eerlijk en objectief naar de processen kijkt die er spelen. Ik vind het daarom leuk om bij verschillende bedrijven, gezamenlijk met de klant, te kijken hoe processen op een meer efficiënte wijze kunnen worden ingericht. Voor klanten is de oplossing die wij aanbrengen vaak een eyeopener.
Daarom is het motto “je kunt niet veranderen wat je niet onder ogen ziet” iets wat ik graag toepas in mijn werk. Pas met een kritische blik ben je in staat tot verbeteringen te komen.

IMG_8796

Marcel Verploegen

MANAGING CONSULTANT

“Pluk de dag!”
Mijn slogan ‘Pluk de dag’ pas ik dagelijks toe, zowel in mijn werk als privé. Hierbij focus ik mij op de mensen in mijn omgeving.
In projecten bij klanten merk ik bij de mensen vaak weerstand om zaken te veranderen. Mijn uitdaging ligt erin om de mensen die deze veranderingen tot stand moeten brengen, mee te krijgen. Door vertrouwen te winnen, de juiste sfeer te creëren, goed te luisteren en te zoeken naar de verbindende factoren in plaats van de tegenstellingen.
Ook humor en relativerend vermogen spelen in mijn optiek een belangrijke factor in het bereiken van resultaten.

IMG_8450

Busra Biyik

CONSULTANT

“Challenge the status quo.”
Organisaties moeten als entiteiten blijven leren, ontdekken en ontwikkelen om te groeien en betere prestaties te realiseren. Eerste stap in dit veranderproces is het in kaart brengen van de huidige situatie. Vervolgens start de uitdaging om deze in twijfel te trekken. Zo kunnen immers, samen met de klant de verbeterpunten ontdekt en doorgevoerd worden. Mijn bijdrage aan dit proces is een andere ‘bril’ op te zetten waardoor er creatieve en innovatieve oplossingen kunnen ontstaan om de prestaties te verbeteren.

Busra Top Consultant SpendLab Performance Improvement

Suzanne Heeremans

Consultant

“Waar een wil is, is een weg. Ben jij er klaar voor?”
Werken bij SpendLab betekent voor mij werken bij een inspirerend bedrijf. De vriendelijke en positieve sfeer, enthousiaste en gedreven collega’s, inspirerende en betrokken directie, maken dat ik op m’n plek zit bij SpendLab. Het geeft mij een geweldig gevoel dat je met het hele bedrijf beslissende stappen kunt zetten naar resultaten die er echt toe doen. Iedere dag kies ik daarvoor. Het initiatief ligt bij jezelf en niet bij iemand anders.

IMG_8279

Mahalia von Wallenberg

SENIOR CONSULTANT

“Of we vinden een weg, of we maken er één!”
Er is een oplossing voor elk probleemmaakt niet uit hoe oud, nieuw, groot of klein. Klanten begeleiden bij hún zoektocht naar een passende oplossing, dat vind ik leuk. Als consultant ga ik samen met de klant op zoek naar de mogelijkheden die schuilen in de kern van moeilijkheden. Met veel positieve energie, een kritische blik en verrassende ideeën probeer ik mensen en organisaties te prikkelen om dingen vanuit een nieuw perspectief te zien. Dit om vervolgens samen met hen nieuwe wegen te vinden of zo nodig te maken! Samen successen boeken is wat mij motiveert om elke dag weer op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

IMG_8477

Frank Meeuwis

SENIOR CONSULTANT

“Ontdek je onwetendheid”
Om organisaties verder te brengen is het cruciaal om onderscheid te maken tussen wat men denkt te weten en wat men daadwerkelijk weet. Het doorbreken van zowel je eigen als andermans aannames, stelt je in staat uitdagingen bloot te leggen en successen te realiseren. Ik kijk altijd verder dan mijn eigen ideeën om zo open te staan voor en mee te werken aan een breedgedragen aanpak. Samen de eerste stappen zetten is niet alleen wenselijk maar ook cruciaal voor de duurzaamheid van een oplossing. Een oplossing is per slot van rekening nooit van iemand alleen.

IMG_8483

Max Straatman

CONSULTANT

“Tussen het zeggen en het doen ligt de zee.”
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dit Italiaanse gezegde kan naar mijn mening voor veel organisaties van toepassing zijn. Hoe kunnen bedrijven financiële en maatschappelijke waarde creëren? Dit kan door doelen meetbaar te definiëren en duidelijke stappen te bepalen om deze doelen te bereiken. Daarnaast dienen deze stappen zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd, zodat bedrijven ook op een optimale manier waarde creëren. Spendlab Performance Improvement helpt graag met het oplossen van deze complexe puzzel.

IMG_8397

Frank Meeuwis

SENIOR CONSULTANT

“Ontdek je onwetendheid”
Om organisaties verder te brengen is het cruciaal om onderscheid te maken tussen wat men denkt te weten en wat men daadwerkelijk weet. Het doorbreken van zowel je eigen als andermans aannames, stelt je in staat uitdagingen bloot te leggen en successen te realiseren. Ik kijk altijd verder dan mijn eigen ideeën om zo open te staan voor en mee te werken aan een breedgedragen aanpak. Samen de eerste stappen zetten is niet alleen wenselijk maar ook cruciaal voor de duurzaamheid van een oplossing. Een oplossing is per slot van rekening nooit van iemand alleen.

Frank Meeuwis Senior Consultant SpendLab Performance Improvement